Αρχική arrow Φωτογραφίες-Τυπος-Video arrow Άρθρα Εφημερίδων arrow Ο Ελληνικός Τύπος της Σμύρνης, εφημερίδα Εστία

Ο Ελληνικός Τύπος της Σμύρνης, εφημερίδα Εστία

Σάββατο, 05 Απρίλιος 2014

estia-sm

Εφημερίδα Εστία 29-03-2014

Συντάκτης: κα Χαρίκλεια Δημακοπούλου

Η παρούσα Σελίδα δεν θα εξετέλει σωστά το καθήκον της αν δεν ενημέρωνε ιδιαιτέρως τους αναγνώστες της για κάποιες εκδηλώσεις πού αφορούν τούς βιβλιοφίλους. Έτσι σήμερα παρουσιάζομε δι' ελαχίστων την ωραία έκθεση πού πραγματοποιείται στο 'Εθνικό Ιστο­ρικό Μουσείο και θα λειτουργή μέχρι την 12η Απριλίου με θέμα: Ό Ελληνικός Τύ­πος της Σμύρνης, 1831-1922. Η έκθεσις οργανώθηκε με την συνεργασία της 'Ιστο­ρικής και 'Εθνολογικής 'Εταιρείας της 'Ελλάδος και της 'Ενώσεως Σμυρναίων, κυρίως χάρις στην άοκνη προσπάθεια του Γενικού Γραμματέως της τελευταίας κ. Ν. Βικέτου. Το υλι­κό πού παρου­σιάζεται προέρ­χεται από δημο­σίους και ιδιωτι­κούς φορείς, όπως την Βιβλιοθήκη της Βουλής των 'Ελλήνων, την 'Εστία Νέας Σμύρνης, την Βιβλιοθήκη Χρ. Σολομωνίδη και την Βι­βλιοθήκη Γ. Δολιανίτη. Συνέβαλαν όμως και πολλοί ακόμη συλλέκτες, κυρίως Μι­κρασιατικής καταγωγής, όπως ή κ. Έλλη Σολομωνίδου-Μπαλάνου, ό κ. Γ. Άθ. Τσούτσος, ό κ. Περ. Βουτιερίδης, ό κ. Γιάννης Καψής, ό κ. Γ. Λεονταρίτης, ό κ. Πέτρος Λινάρδος, ή κ. Καίτη Μαγγανάρη, ή κ. Βασ. Τροβά, ό κ. "Αγγελος Μηλιώρης .Η έκθεσις αυτή παρουσιάζει πολλά φύλλα μικρασιατικών εφημερίδων πού αποδεικνύουν το πολύ υψηλό επίπεδο της δημοσιογραφικής δραστηριότητος στην «Γκιαούρ Ίζμίρ», την ελληνική Σμύρνη, όπου επί συνολικού πληθυσμού 270.000 ψυχών, οι 140.000 ήταν Έλληνες. Ας σημειώσωμε ότι μεταξύ του άλλου εκτιθεμένου υλικού περιλαμβάνεται και η εφημερίς «Εστία» της Σμύρνης, όπου εξεκίνησε την σταδιοδρομία του ό παλαιός και λαμπρός δημοσιογράφος αείμνηστος Χρήστος Έ. Άγγελομάτης (Σμύρνη 1903- Αθήνα 1979), που ετελείωσε την πορεία του ως αρχισυντάκτης της δικής μας 'Εστίας. Αξίζει να σημειωθή ότι ή σμυρναϊκή εφημερίδα παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες στην εξωτερική μορφή προς την αθηναϊκή συνονόματή της. Η σμυρναϊκή πάντως εξεδόθη το διάστημα 1913- 1922 από τον Ανδρέα Σταματιάδη.

Η έκθεσις συνοδεύεται και από μικρό κομψό κατάλογο πού εξεδόθη με χορηγία του Καθηγητού κ. Δημ. Λινού. Είναι ανοικτή καθημερινώς πλην Δευτέρας, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (09.00-14.00).

Σημ. Το πρωτότυπο είναι γραμμένο στο πολυτονικό σύστημα

Association of the Enosi Smyrneon Powered by Elxis - Open Source CMS.  Copyright (C) 2006-2019 Elxis.org. All rights reserved.