Αρχική » Ο πρώτος διωγμός των Ελλήνων στην Ανατολική Θράκη-/1913-1918   Αναζήτηση   Επιλογές
Κυλιόμενη εμφάνιση: Έναρξη - Παύση     Εμφάνιση / Απόκρυψη Τίτλων

slide show

Ο πρόεδρος κύριος Ε.Τσίρκας
Ο πρόεδρος της Ενώσεως Σμυρναίων κύριος Ευάγγελος Τσίρκας στη δική του εισαγωγική ομιλία.

Association of the Enosi Smyrneon Powered by Elxis - Open Source CMS.  Copyright (C) 2006-2019 Elxis.org. All rights reserved.