Αρχική arrow Άρθρα - Εκδόσεις arrow Άρθρα Αρχείου arrow Απολογισμός Πεπραγμένων στη Βιβλιοθήκη

Απολογισμός Πεπραγμένων στη Βιβλιοθήκη

Τετάρτη, 06 Μάρτιος 2013


Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ των ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ στη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

κατά την περίοδο από τον Οκτώβρη 2011 μέχρι το Γενάρη 2013

Πριν από τον Οκτώβρη του 2011 η Βιβλιοθήκη λειτουργούσε χωρίς βιβλιοθηκονόμο με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία και καθυστέρηση στην ανάληψη δράσεων κατά την έναρξη της απασχόλησής μου εκεί. Παρ’ όλα αυτά η Βιβλιοθήκη συνέχιζε να ανήγει, ενώ παράλληλα γινόταν προσπάθεια κατανόησης του συστήματος ταξιθέτησης των βιβλίων στη Βιβλιοθήκη καθώς και της χρήσης των καταλόγων της.

Διαπιστώθηκε ότι στη Βιβλιοθήκη συνυπάρχουν 4 συστήματα ταξινόμησης βιβλίων. Διαπιστώθηκε επίσης η ύπαρξη πολλών βιβλίων, τα οποία δεν ήταν θεματικά οργανωμένα και δεν ήταν ταξινομημένα.

Μετά τη συνεργασία μας με την κα Αλεξάνδρα Βρέττα, η οποία (για το λογαριασμό του ΚΜΣ) επισκεπτόταν τη Βιβλιοθήκη μας, προέκυψαν τα κάτωθι αποτελέσματα:

· Αποκτήσαμε ηλεκτρονικό αρχείο με τα βιβλία εκδόσεων Σμύρνης που βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη μας, στον οποίον υπάρχει πληροφορία πόσο σπάνιο είναι το κάθε από αυτά,

· Προμηθευτήκαμε τον Α’ και τον Β’ τόμους της Ελληνικής Βιβλιογραφίας του 19ου αιώνα,

· Διαπιστώσαμε την ανάγκη της Απογραφής των υφιστάμενων στα ράφια της Βιβλιοθήκης βιβλίων.

Προσαρμόζοντας στις ανάγκες των επισκεπτών ανήγαμε από τον Μάιο μέχρι και τον Αύγουστο ένα απόγευμα το μήνα επιπλέον, ενώ από τον Σεπτέμβρη του 2012 αλλάξαμε το ωράριο της Βιβλιοθήκης σε απογευματινό. Ανοίξαμε και κάποιες μέρες επιπλέον. Επανειλημμένα, στις περιπτώσεις αδυναμίας των ερευνητών να επισκεφθούν τη Βιβλιοθήκη, αναλαμβάναμε την έρευνα για λογαριασμό τους.

Από τον Φεβρουάριο 2012 με την κα Στέλλα Ξενάκη, ξεκινήσαμε την αρχειοθέτηση του αποθέματος των εφημερίδων της «Μικρασιατικής Ηχούς» σε κουτιά, ενώ το «περίσσευμα» οργανώθηκε με σκοπό την πώλησή του. Για την αναπαραγωγή τευχών που δεν βρέθηκαν χρησιμοποιήθηκε η τεχνική υποδομή στο γραφείο του αντιπροέδρου του ΔΣ Φαίδωνα Παπαθεοδώρου.

Παράλληλα με την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, επιλέξαμε, μεταφέραμε και τοποθετήσαμε στις προθήκες του Ιστορικού Μουσείου βιβλία για την έκθεση στην Αθήνα «Η Σμύρνη των Ελλήνων», όπου βοηθήσαμε και στις πωλήσεις των βιβλίων έκδοσης Ενώσεως Σμυρναίων. Μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης συμμετείχαμε στην επιλογή και τη συλλογή των εκθεμάτων της για να αποσταλούν στο Μεσολόγγι. Εκεί  μαζί με τον Φαίδωνα Παπαθεοδώρου στήσαμε εκ νέου την έκθεση. Συμπληρωματικά βιβλία στάλθηκαν για την έκθεση στην Πάτρα που ακολούθησε. Για κάθε έκθεση συντάσσονταν κατάλογοι των βιβλίων ως πρωτόκολλα παραλαβής – παράδοσης. Οι εκθέσεις φωτογραφήθηκαν λεπτομερώς για την πρόσθετη τεκμηρίωση.

Από τον Οκτώβρη του 2012 ο βιβλιοθηκονόμος κ. Π. Τουρλής, εθελοντικά ασχολείται με την ταξινόμηση των βιβλίων, ενώ από το Γενάρη ξεκίνησε την καταχώρηση βιβλίων στον ηλεκτρονικό κατάλογο. Από το τέλος του Νοεμβρίου 2012 η κα Μ. Γεωργούλια, βοηθάει εθελοντικά στην Απογραφή των βιβλίων μας και εν μέρει στην ταξινόμηση βιβλίων. Επίσης, εθελοντικά περιστασιακά βοηθάει στη Βιβλιοθήκη και ο κ. Ανδρέας Μπαλτάς.

Οι επισκέπτες της Βιβλιοθήκης πάντα ενημερώνονται για τις εκδόσεις της Ενώσεως Σμυρναίων προς πώληση, με αποτέλεσμα να γίνονται και πωλήσεις. Θα ήταν σκόπιμο να αναφερθεί η συμβολή του κ. Παπαθεοδώρου στην τακτική συμπλήρωση του αποθέματος τον βιβλίων προς πώληση στην αίθουσα.

Λόγω του περιορισμένου χώρου στα υφιστάμενα ράφια της Βιβλιοθήκης έγινε επέκταση στον χώρο της αποθήκης. Η συναρμολόγηση και η τοποθέτηση των νέων βιβλιοθηκών έγινε από την Α. και τον  Φ. Παπαθεοδώρου με σημαντική βοήθεια της Βικτωρίας Σιδηροπούλου.

Με την επέκταση της Βιβλιοθήκης στον χώρο της αποθήκης δημιουργήθηκε δυνατότητα για τη μεταφορά από τη Σκουφά των σχετικών με τη θεματολογία της Βιβλιοθήκης βιβλίων.

Τελειώνοντας σημειώνουμε ότι οι εκκρεμότητες στη Βιβλιοθήκη είναι πολλές, ενώ κάποιες από αυτές είναι χρονοβόρες και κάποιες απαιτούν οικονομική ευρωστία.

Τα έξοδα της Βιβλιοθήκης από τον Οκτώβρη 2011 μέχρι σήμερα είναι περίπου 1.200 ευρώ, από τα οποία περίπου τα 580 ευρώ είναι έξοδα για την επέκταση της Βιβλιοθήκης στον χώρο της αποθήκης και περίπου 200 ευρώ για τις αποθηκεύσεις της Μικρασιατικής Ηχούς κλπ. Άρα τα λειτουργικά έξοδα της Βιβλιοθήκης (χωρίς τη ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) υπολογίζονται στα +/_ 400 € το χρόνο περίπου.

Για τα προβλήματα, τρέχοντα και πάγια, που διαπιστώνονταν ή προέκυπταν  ενημερωνόταν κατά καιρούς (γραπτά ή προφορικά) ο υπεύθυνος στο ΔΣ για τη Βιβλιοθήκη κ. Ν. Βικέτος και κατά περίπτωση ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Ε. Τσίρκας ή ο αντιπρόεδρος Φ. Παπαθεοδώρου. Προτείνονταν και λύσεις. Η ανταπόκριση υπήρχε πάντα άμεση και η συνεργασία αγαστή.

Πιστεύω, ότι με τη συμπαράσταση του ΔΣ και των εθελοντών θα καταφέρουμε σταδιακά να λύσουμε τις εκκρεμότητες ώστε να ομαλοποιηθεί η διαχείριση της Βιβλιοθήκης.

Παρακαλώ για την έγκριση των πεπραγμένων.

Με εκτίμηση.

Άννα Παπαθεοδώρου

υπεύθυνη για τη λειτουργία της ΒιβλιοθήκηςΘα το επιβεβαιώσουμε όταν λήξει το 2013

Association of the Enosi Smyrneon Powered by Elxis - Open Source CMS.  Copyright (C) 2006-2019 Elxis.org. All rights reserved.