Το τρις εξαμαρτείν

Τρίτη, 02 Δεκέμβριος 2008
Το τρις εξαμαρτείν

Όταν η εορτή των Αγίων εθνο-ιερομαρτύρων
παραλείπεται από τα έντυπα της Εκκλησίας

Για τρίτη φορά μέσα στα τελευταία χρόνια η εορτή των Αγίων εθνο-ιερομαρτύρων ιεραρχών Χρυσοστόμου Σμύρνης, Γρηγορίου Κυδωνιών, Αμβροσίου Μοσχονησίων, Προκοπίου Ικονίου, Ευθυμίου Ζήλων δεν καταχωρήθηκε στο εβδομαδιαίο φύλλο «Φωνή Κυρίου» [αρ. 36 (2884)/7 Σεπτεμβρίου 2008] που εκδίδει η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και κυκλοφορεί ευρύτατα, αφού διανέμεται δωρεάν από τους ιερούς ναούς κάθε Κυριακή. Με το θέμα ασχολήθηκε το Δ.Σ. της Ενώσεως Σμυρναίων στη συνεδρίαση του μηνός Οκτωβρίου και αποφάσισε να στείλει επιστολή διαμαρτυρίας στον Γεν. Διευθυντή της Αποστολικής Διακονίας, θεοφ. Επίσκοπο Φαναρίου κ. Αγαθάγγελο. Στην επιστολή της η ΄Ενωση Σμυρναίων καταδικάζει την παράλειψη «ως προϊόν ασύγγνωστης προχειρότητας και ανευθυνότητας». Απαντώντας στην επιστολή που του έστειλε η ΄Ενωση Σμυρναίων, ο γεν. διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας, αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:
 Η «Φωνή Κυρίου» έχει ως πρώτιστον σκοπόν την δημοσίευσιν του κηρύγματος των αποστολικών ή ευαγγελικών περικοπών της Κυριακής και όχι την αναλυτικήν και εξαντλητικήν εορτολογικήν ή αγιολογικήν αναφοράν, ούτως ώστε να καταχωρίζονται άπαντες οι εορταζόμενοι της ημέρας ΄Αγιοι. Τούτο πρέπει να γίνει κατανοητό: καμμία υποτίμησις των Αγίων, καμμία παράλειψις ένεκα προχειρότητος ή ανευθυνότητος δεν προεκάλεσε την μη αναφορά των συγκεκριμένων Αγίων εις το εν λόγω φύλλο της «Φωνής Κυρίου».
 ΄Οπου και όταν η περίστασις επιτρέπη – κυρίως λόγω της εκτάσεως των δημοσιευθέντων κειμένων –, δυνάμεθα να προσθέσωμεν περισσοτέρους εορταζομένους Αγίους.
 Αυτή είναι η αρχή την οποία ακολουθούμεν εις την έκδοσιν της «Φωνής Κυρίου» και είναι επόμενον ορισμένοι – όχι βεβαίως εκ κακής προθέσεως – να παραπονώνται. ΄Ομως οφείλομεν να σας τα αναφέρομεν προς άρσιν κάθε περαιτέρω παρεξηγήσεως.

Association of the Enosi Smyrneon Powered by Elxis - Open Source CMS.  Copyright (C) 2006-2019 Elxis.org. All rights reserved.