Αρχική arrow Μουσείο Ελληνισμού Μ.Ασίας arrow Μουσείο του Ελληνισμού της Ανατολής

Μουσείο του Ελληνισμού της Ανατολής

Τετάρτη, 06 Αύγουστος 2008

Το Μουσείο του Ελληνισμού της Ανατολής

και τα προσφυγικά της λεωφ. Αλεξάνδρας

Της ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΪΑΝΝΗ

Με αφορμή το άρθρο του Φ.Γ.Π. «Τα προσφυγικά της λεωφ. Αλεξάνδρας ξανά στο προσκήνιο», που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 393 φύλλο Μαρτίου – Απριλίου της εφημερίδας Μικρασιατική Ηχώ, και προς επίρρωση των όσων αναφέρονται σ’ αυτό, ας επιτραπεί να επανατονισθεί η άποψη ότι κρίνεται επιτακτικά αναγκαία, και μάλιστα υπό τη σημερινή συγκυρία, η ίδρυση Μουσείου του Ελληνισμού της Ανατολής.

Η σκοπιμότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι προφανές ότι εξυπηρετεί πολλαπλούς στόχους εθνικούς, ιστορικούς, πολιτιστικούς διότι:

1. Προβάλλει, στο σύνολό της, την από αρχαιοτάτων χρόνων παρουσία του Ελληνισμού στην Ανατολή – Ασία (σημειωτέον ότι στη γειτονική μας Ιταλία οργανώθηκε το 1996 μνημειώδης έκθεση υπό τον τίτλο «Οι ΄Ελληνες στη Δύση», Βενετία, Palazzo Grassi).

2. Ενδυναμώνει την εθνική μνήμη και αυτογνωσία.

3. Διασώζει και αναδεικνύει ένα σημαντικό κεφάλαιο της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής.

Στο εν λόγω Μουσείο, μέσω έργων τέχνης, κειμηλίων, χαρτών, φωτογραφικού, εντύπου και άλλου υλικού, θα εκτίθεται η παρουσία και η διαχρονική, ιστορική πορεία του Ελληνισμού προς ανατολάς, δηλ. προς την Ασία, από την Αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή (1922).

Η προτεινόμενη παρουσίαση κρίνεται σκόπιμο να εστιασθεί:

Ι. Σε βασικές θεματικές – ιστορικές ενότητες: Μυκηναϊκή εποχή, ίδρυση ελληνικών αποικιών στη Μ. Ασία, εποχή Μ. Αλεξάνδρου (ελληνική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας – εξελληνισμός της μικρασιατικής ενδοχώρας), Ελληνιστική εποχή, Ρωμαιοκρατία, Βυζαντινή εποχή, Τουρκοκρατία, Αλύτρωτος Ελληνισμός, Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή, Ανταλλαγή πληθυσμών, Προσφυγικό Ζήτημα, συμβολή των προσφύγων στην ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας.

ΙΙ. Στην ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής φυσιογνωμίας κάθε περιοχής (π.χ. Πόντου, Καππαδοκίας, παραλίων Μ. Ασίας, Κωνσταντινουπόλεως κ.λπ.).

Ως χώρος δημιουργίας του Μουσείου προσφέρονται οι προσφυγικές πολυκατοικίες της λεωφ. Αλεξάνδρας (με τις αναγκαίες τροποποιήσεις και επισκευές) όπου σε κάθε συγκρότημα θα εκτίθεται μουσειακό υλικό συγκεκριμένης ιστορικής φάσης ή και γεωγραφικής περιοχής.

Η συγκεκριμένη πρόταση κατατίθεται διότι πιστεύεται ότι η σημερινή συγκυρία είναι ευνοϊκή, εφ’ όσον συντρέχουν οι εξής λόγοι:

Α) Οι επανειλημμένως εκπεφρασμένες διακηρύξεις του Πρωθυπουργού περί προτεραιότητας και σημασίας των έργων πολιτισμού.

Β) Ο προγραμματισμός εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού ίδρυσης νέων μουσείων ή ανακατασκευές ήδη υπαρχόντων (εφημ. Καθημερινή, 31-7-2005).

Γ) Η σχεδιαζόμενη ανάπλαση της λεωφ. Αλεξάνδρας – αναμόρφωση περιοχής γηπέδου Παναθηναϊκού (εφημ. Καθημερινή, 4-9-2005).

Δ) Η ευκαιρία διατήρησης και ανάδειξης ενός ιδιαίτερα αξιόλογου αρχιτεκτονικού οικιστικού συγκροτήματος (σχολή Bakhaus), σύμφωνα με τη γνώμη των ειδικών, για το οποίο μάλιστα δεν απαιτούνται διαδικασίες χαρακτηρισμού (βλ. και σχετική αρθρογραφία της Ε. Μπίστικα στην εφημ. Καθημερινή).

Ε) Η ως ένα σημείο δικαίωση των αγώνων και θυσιών των Μικρασιατών Ελλήνων και η ανάδειξη μιας σπουδαιότατης παραμέτρου της εθνικής μας φυσιογνωμίας.

ΣΤ) Η δυνατότητα προβολής ενός σημαντικότατου κεφαλαίου της Ιστορίας μας με αποφασιστικές επιπτώσεις στον παγκόσμιο πολιτισμό.

Χωρίς αμφιβολία και παρά τις δυσκολίες, η πραγματοποίηση του εν λόγω εγχειρήματος θα αποτελούσε ένα έργο μνημείο προς τιμήν του Ελληνισμού της Ανατολής, ένα έργο ενίσχυσης της αυτογνωσίας μας και ένα έργο ουσιαστικής υστεροφημίας για όσους το κάνουν πράξη.

* Η κ. Μ. Βαϊάννη είναι φιλόλογος και μέλος του Δ.Σ. της Ενώσεως Σμυρναίων.

Αναδημοσιεύεται από την εφημ. Μικρασιατική Ηχώ

αρ. φύλλου 394, Μάιος – Ιούνιος 2008, σ. 15

Association of the Enosi Smyrneon Powered by Elxis - Open Source CMS.  Copyright (C) 2006-2019 Elxis.org. All rights reserved.