Βιβλίο κας Μ. Βαϊάννη

Πέμπτη, 13 Μάρτιος 2014

MΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο

της Μαρίας Βαϊάννη

Η ΄Ενωσις Σμυρναίων, στο πλαίσιο των εκδοτικών δραστηριοτήτων της, εξέδωσε το β΄ τόμο του έργου της Μαρίας Βαϊάννη «Μικρασιατικός Ελληνισμός και Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, 1900 -1930».

Πρόκειται για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της έρευνας με βάση κυρίως το υλικό του Ιστορικού Αρχείου των Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Αρσάκεια - Τοσίτσεια σχολεία). Η εν λόγω έρευνα στον Α΄ τόμο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1836 - 1900 και στο Β΄ το χρονικό διάστημα 1900 - 1930 και αναδεικνύει τον αμφίδρομο χαρακτήρα των σχέσεων των δύο πλευρών∙ τη συμβολή των Μικρασιατών στο έργο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (εταίροι, μέλη, εκπαιδευτικοί μικρασιατικής καταγωγής) αφ΄ ενός και τη συμβολή της Φ.Ε. στα εκπαιδευτικά πράγματα του Μικρασιατικού Ελληνισμού (Αρσακειάδες δασκάλες στη Μ. Ασία, μαθήτριες μικρασιατικής καταγωγής) αφ΄ ετέρου.

Το βιβλίο κλείνει με επίμετρο αναφερόμενο στις παιδαγωγικού χαρακτήρα και μικρασιατικού περιεχομένου σύγχρονες εκδηλώσεις των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων.

Και οι δύο τόμοι διατίθενται από τα γραφεία της Ενώσεως Σμυρναίων, Σκουφά 71Α και Μασσαλίας, τηλεφ. 210-3633618, e-mail:

Από το Διοικητικό Συμβούλιο/ 13-3-2014

Τυχαία εικόνα

kwstalas.jpg
Association of the Enosi Smyrneon Powered by Elxis - Open Source CMS.  Copyright (C) 2006-2018 Elxis.org. All rights reserved.