Αρχική arrow Ειδήσεις και Εκδηλώσεις arrow Προηγ. Εκδηλώσεις arrow Δελτίο Τύπου για τη Γενική Συνέλευση

Δελτίο Τύπου για τη Γενική Συνέλευση

Κυριακή, 05 Απρίλιος 2009

 

+2
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ της 4ης Απριλίου 2009
Η συγκληθείσα Γενική Συνέλευση της Ενώσεως Σμυρναίων το Σάββατο 4η Απριλίου 2009, στην αίθουσα της βιβλιοθήκης της Ενώσεως, περατώθηκε με απόλυτη επιτυχία, με αποδοχή από τα μέλη της συνελεύσεως του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το προηγηθέν έτος 2008 και με σπσλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και οικονομική ευθύνη, όπως και με Ομόφωνη έγκριση των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Ένώσεως, που προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Στην συνέλευση προέδρευσε η εκλεγείσα από την συνέλευση κυρία Αλεξάνδρα Τσίγκα, διαπρεπής νομικός και δικαστής, βοηθουμένη από την κυρία Φαίνια Κουβαράκη, τραπεζική υπάσλληλο.
Μετά την διαπίστωση της υπάρξεως της προβλεπομένης από το Καταστατικό απαρτίας, δόθηκε ο λόγος στον πρόεδρο της Ενώσεως Σμυρναίων κύριο Ευάγγελο Τσίρκα, ο οποίος παρουσιάσε τον διοικητκό απολογισμό της πραγματικά γόνιμης ετήσιας περιόδου του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτός αναγράφεται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Ενώσεως.
O πρόεδρος παρουσίασε το νέο τροποποιημένο Καταστατικό της Ενώσεως.
Η πρόεδρος της συνελεύσεως έθεσε σε ψηφοφορία το νέο καταστατικό, το οποίο εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΩΣ από τα μέλη της συνελεύσεως, ενώ ενέκρινε και αίτημα της προέδρου να απαλλαγεί το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε διοικητική ευθύνη για το έργο του κατά το έτος 2008.

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε από την πρόεδρο στον Ταμία της Ενώσεως κύριο Νικόλαο Ισηγόνη ο οποίος παρουσίασε τoν Οικονoμικό απολογισμό έτους 2008, όπως και τον προυπολογισμό έτους 2009.
Τέλος ο πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής κύριος Ερμής Πανσεληνάς ανάγνωσε την Εκθεση της Επιτροπής, τονίζοντας την νομιμότητα των ελεγθέντων οικονομικών στοιχείων και την ορθή και χρηστή διαχείριση των οικονομικών στοιχείων, προτείνοντας την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων διαχειριστών από κάθε οικονομική ευθύνη, πρόταση η οποία έγινε αποδεκτή επίσης ΟΜΟΦΩΝΑ.
Με την έγκριση του νέου Καταστατικού επέρχεται πλήρης εκσυγχρονισμός της Ενώσεως Σμυρναίων, διευκολύνεται η διοίκηση του Σωματείου στην άσκηση της διοικήσεωςτου Σωματείου, ενώ απαλλάσεται από γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Εκτιμάται ότι θα εγκαινιασθεί μία νέα περίοδος δημιουργικών δραστηριοτήτων της Ενώσεως Σμυρναίων.
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Σμυρναίων

Τυχαία εικόνα

es_mechtidis_10.jpg
Association of the Enosi Smyrneon Powered by Elxis - Open Source CMS.  Copyright (C) 2006-2018 Elxis.org. All rights reserved.