Ευχές

Κυριακή, 14 Δεκέμβριος 2008
Στα Μέλη μας , στις Φίλες και Φίλους μας , στους Έλληνες του Εσωτερικού και Εξωτερικού, στα Μικρασιατικά Σωματεία και Συλλόγους της Χώρας και της Αλλοδαπής,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Σμυρναίων
ΕΥΧΕΤΑΙ

Ο Γεννηθείς Κύριος να χαρίσει σε όλους την επιθυμητή ευτυχία.
Ευτυχισμένο και με προκοπή το Νέο Έτος 2009 ατομικά και οικογενειακά.
Και στην Ελλάδα μας, επιτυχίες προς εξυπηρέτηση των Εθνικών Συμφερόντων και ευημερία του λαού Της.

Τυχαία εικόνα

es_2008_030_sm.jpg
Association of the Enosi Smyrneon Powered by Elxis - Open Source CMS.  Copyright (C) 2006-2018 Elxis.org. All rights reserved.