Γενική Συνέλευση

Πέμπτη, 28 Ιανουάριος 2010
Αθήνα, 29η Ιανουαρίου 2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010

Καλούνται τα μέλη της Ενώσεως Σμυρναίων σε τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 24, σε συνδυασμό με τα άρθρα16, 23, 26, 27, 28 του Καταστατικού, το Σάββατο 13η Μαρτίου 2010 και ώρα 11.00 π.μ. ( τυπική ημερομηνία) στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του σωματείου μας, οδός Καρύτση 3 – Αθήνα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης
2. Εκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου
3. Εγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2009- Προυπολογισμός έτους 2010.
4. Εκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής – Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου από διοικητικές και οικονομικές ευθύνες.
5. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέων διοικητικών οργάνων ( Διοικητικό Συμβούλιο- Ελεγκτική Επιτροπή) της Ενώσεως.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γεν. Συνέλευση θα επαναληφθεί το επόμενο Σάββατο, 20η Μαρτίου 2010 ( ουσιαστική ημερομηνία), την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερησία διάταξη και θα βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Λόγω της σοβαρότητος των θεμάτων, είναι αναγκαία η παρουσία ΟΛΩΝ μας στη Συνέλευση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Παρατηρήσεις

Οσον αφορά τις αρχαιρεσίες, τονίζονται τα παρακάτω:
α. Οι εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με το νέο εγκεκριμένο Καταστατικό με την υπ` αρθμό 7684/2009. Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
β. Σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι τα πιο κάτω:
1. Στη ψηφοφορία λαμβάνουν μέρος τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέρη της Ενώσεως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 9μελές με τριετή θητεία, η δε Ελεγκτική Επιτροπή είναι 3μελής με τριετή θητεία.
3. Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν στην Ένωση Σμυρναίων το αργότερο 5 ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών, ήτοι μέχρι 8η Μαρτίου 2010, προς έγκριση των υποψηφιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Τα ψηφίζοντα μέλη μπορούν να ψηφίσουν και εξ ονόματος μέλους που αδυνατεί να παραστεί στη ψηφοφορία, λόγω ασθενείας ή αποστάσεως προσκομίζοντας εξουσιοδότηση του αδυνατούντος, θεωρημένη από αρμόδια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής. Κάθε μέλος δύναται να εκπροσωπήσει ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ μέλος, το οποίο αδυνατεί να προσέλθει.

Τυχαία εικόνα

sartiaux_sm_14.jpg
Association of the Enosi Smyrneon Powered by Elxis - Open Source CMS.  Copyright (C) 2006-2018 Elxis.org. All rights reserved.