Κάλαντα Χριστουγέννων

Πέμπτη, 17 Δεκέμβριος 2009

 

 Κάλαντα Χριστουγέννων Σμύρνης.

Καλήν εσπέραν  Άρχοντες κι αν είναι ορισμός σας,
Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει.
Εν τω σπηλαίω τίκτεται, εν φάτνη των αλόγων.
Κερά ψηλή, κερά λιγνή, κερά καμαροφρύδα.
Κερά μ’ όταν στολίζεσαι να πας στην εκκλησία.
Έχεις και κόρην έμορφη που δεν έχει ιστορία.
Μήδε στην πόλη βρίσκεσαι, μήδε στην Καισαρεία.
Έχεις και γιόν στα γράμματα, υγιόν εις το ψαλτήρι.
Να τον ‘ξιώσει και ο Θεός, να βάλει πετραχήλι.

Και εις Έτει Πολλά

Τυχαία εικόνα

es_save0007_sm.jpg
Association of the Enosi Smyrneon Powered by Elxis - Open Source CMS.  Copyright (C) 2006-2019 Elxis.org. All rights reserved.