Αρχική arrow Ειδήσεις και Εκδηλώσεις arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 2019 ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 2019 ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ

Τετάρτη, 27 Φεβρουάριος 2019

Καλούνται τα μέλη της Ενώσεως Σμυρναίων, σύμφωνα με τα άρθρα 20-παρ.δ και 24 του Καταστατικού μας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019, στις 11.00 το πρωί, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων−Βιβλιοθήκη του Σωματείου μας (οδός Καρύτση, αρ. 3, 3ος όροφος, Αθήνα), με θέματα ημερησίας διατάξεως:

 1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνελεύσεως και Εφορευτικής Επιτροπής
 2. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της Ενώσεως Σμυρναίων:
  1. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2018 και Προϋπολογισμού έτους 2019.
  2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
 4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη για την οικονομική περίοδο από την 1η Απριλίου 2018 έως και την 31η Μαρτίου 2019.
 5. Λήψη αποφάσεων για την εύρυθμη λειτουργία της Ενώσεως.
 6. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής για την τριετία 2019-2022.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το επόμενο Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως και θα βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.
Παράκληση να ληφθούν υπόψη και τα παρακάτω άρθρα του Καταστατικού της Ενώσεως:

 1. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το Καταστατικό, έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του Σωματείου (άρθρο 9).

 2. Οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή πρέπει να υποβληθούν εγγράφως στα Γραφεία του Σωματείου το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (άρθρο 27 παρ. 1), δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019, μέχρι και τις 2 μ.μ.

 3. Μέλη τα οποία, λόγω σωματικής αδυναμίας ή επειδή κατοικούν εκτός του νομού Αττικής, δεν μπορούν να προσέλθουν κατά την ψηφοφορία και να ψηφίσουν έχουν το δικαίωμα να παράσχουν σχετική εξουσιοδότηση σε άλλον μη υποψήφιο εκλογέα (άρθρο 28 παρ. 1).

 4. Ο κάθε εκλογέας μπορεί να φέρει μία μόνο εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από αρμόδια αρχή (άρθρο 28 παρ. 2).

 5. Μέλη που έχουν εκκρεμείς δικαστικές διαφορές με το Σωματείο δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν στα όργανα της Ενώσεως όσον χρόνο διαρκεί η διαφορά τους (άρθρο 26).

 6. Μέλος που διεγράφη λόγω πειθαρχικού παραπτώματος δεν είναι δυνατόν να επανεγγραφεί στο Σωματείο (άρθρο 15).
 7. Επειδή οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα είναι καθοριστικές για την πορεία της Ενώσεως, η παρουσία ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ θεωρείται απαραίτητη.

  Ο Πρόεδρος
  του Διοικητικού Συμβουλίου

  Γ. Αρχοντάκης

Association of the Enosi Smyrneon Powered by Elxis - Open Source CMS.  Copyright (C) 2006-2019 Elxis.org. All rights reserved.