Άγγελος Σημηριώτης

Δικελί Μικράς Ασίας 1870, Αθήνα 1944

Agelos_Simiriotis