Τιμητικές Διακρίσεις της Ένωσης

Στις 22 Σεπτεμβρίου 1952 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας απονέμει διά πατριαρχικού πιττακίου την ευλογία του στην ΄Ενωση με την ευχή να συνεχίσει την «τόσον γόνιμον πνευματικώς» έκδοση των Μικρασιατικών Χρονικών. Το 1956 τα Μικρασιατικά Χρονικά βραβεύονται με το «Βραβείο Ζάππα» από την «Εταιρεία προς ενίσχυσιν των Ελληνικών Σπουδών», που ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1869. Στις 30 Δεκεμβρίου 1953 απονέμεται από την Ακαδημία Αθηνών βραβείο στην ΄Ενωση Σμυρναίων «διά το υπ’ αυτής εκδιδόμενον επιστημονικόν σύγγραμμα “Μικρασιατικά Χρονικά”, ων εξεδόθησαν ήδη 5 τόμοι (1938-1952), περιέχοντες σειράν αξιολογωτάτων πραγματειών, αναφερομένων εις την ιστορίαν, γεωγραφίαν, λαογραφίαν, εθνογραφίαν, αρχαιολογίαν της δεινοπαθησάσης ελληνικής Σμύρνης και Μικράς Ασίας γενικώτερον». Στις 30 Δεκεμβρίου 1996 η Ακαδημία Αθηνών απονέμει στην ΄Ενωση Σμυρναίων αργυρό μετάλλιο «για τη σπουδαιότατη δράση της, με την οποία επέτυχε να συντηρεί, με άκρα ευλάβεια, κειμήλια του πολιτισμού της Σμύρνης και να μεταλαμπαδεύσει στις νεώτερες γενεές την συναισθηματική προσήλωση των πατέρων τους προς την αρχαιόθεν τραγική ελληνικώτατη Σμύρνη, σύμβολο της μεγαλουργίας και των παθών πολλών γενεών Ελλήνων στις ανατολικές ακτές του Αιγαίου και την ενδοχώρα της Μικράς Ασίας». Πλην των ανωτέρω η ΄Ενωση έχει τιμηθεί για το έργο της με διπλώματα, μετάλλια και αναμνηστικές πλακέτες από την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος, την Εστία Νέας Σμύρνης, τον Πανιώνιο Γ.Σ., τη Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου, το Φιλανθρωπικό Σωματείο Ν. Σινασός και άλλες οργανώσεις.