Δημοσιεύματα

Τίτλος Περ/δικού-Συγγραφική Υπ/τητα Τόπος Έκδοσης Έτος Έκ/σης Τεύχη/τόμοι
       
Αιολικά Γράμματα / Βαλέτας Γ. Αθήνα: Φιλολογική Στέγη Εφταλιώτη [1982] τευχ. 69-70
       
Ανατολή Σμύρνη: [χ.ό.] [1910] τομ. 1ος
Ανατολή Σμύρνη: [χ.ό.] [1910] τομ.2ος
Ανατολή Σμύρνη: [χ.ό.] [1910] τομ. 3ος
Ανατολή Σμύρνη: [χ.ό.] [1910] τομ. 4ος
Ανατολή Σμύρνη: [χ.ό.] [1910] τομ. 5ος
Ανατολή Σμύρνη: [χ.ό.] [1910] τομ.6ος
Ανατολή Σμύρνη: [χ.ό.] [1910] τομ. 7ος
Ανατολή Σμύρνη: [χ.ό.] [1910] τομ. 8ος
Ανατολή Σμύρνη: [χ.ό.] [1910] τομ. 9ος
Ανατολή Σμύρνη: [χ.ό.] [1911] τομ. 11-53
       
Αποθήκη των ωφελίμων γνώσεων Σμύρνη: Αμερικανική Τυπογραφία [1837] τομ.1, τευχ. 1-12
Αποθήκη των ωφελίμων γνώσεων Σμύρνη: Αμερικανική Τυπογραφία [1838] τομ.2, τευχ. 13-24
Αποθήκη των ωφελίμων γνώσεων Σμύρνη: Αμερικανική Τυπογραφία [1839] τομ.3, τευχ. 25-36
Αποθήκη των ωφελίμων γνώσεων Σμύρνη: Αμερικανική Τυπογραφία [1840] τομ. 4, τευχ. 37-48
Αποθήκη των ωφελίμων γνώσεων Σμύρνη: Αμερικανική Τυπογραφία [1841] τομ. 5, τευχ. 49-60
Αποθήκη των ωφελίμων γνώσεων Σμύρνη: Αμερικανική Τυπογραφία [1842] τομ.6, τευχ.61-72
       
Αρχείον Θράκης / Εταιρεία Θρακικών Μελετών Αθηναι: Ε.Θ .Μ. [1975] τόμος 38ος
       
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Εν Αθήναις: Εστία (τυπογρ.) [1928] τομ. 1ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Εν Αθήναις: Εστία (τυπογρ.) [1929] τομ. 2ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Εν Αθήναις: Εστία (τυπογρ.) [1931] τομ. 3ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Εν Αθήναις: Εστία (τυπογρ.) [1933] τομ. 4ος 5ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Εν Αθήναις: Εστία (τυπογρ.) [1934] τομ. 6ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Εν Αθήναις: Εστία (τυπογρ.) [1937] τομ. 7ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Εν Αθήναις: Εστία (τυπογρ.) [1938] τομ. 8ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Εν Αθήναις: Εστία (τυπογρ.) [1939] τομ. 9ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Εν Αθήναις: Εστία (τυπογρ.) [1940] τομ. 10ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Εν Αθήναις: Εστία (τυπογρ.) [1941] τομ. 11ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Εν Αθήναις: Εστία (τυπογρ.) [1946] τομ. 12ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Εν Αθήναις: Εστία (τυπογρ.) [1948] τομ. 13ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Εν Αθήναις: Απατσίδης(τυπογρ.) [1949] τομ. 14ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Εν Αθήναις: Μυρτίδης, Μ (τυπογρ.) [1950] τομ. 15ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Εν Αθήναις: Μυρτίδης, Μ (τυπογρ.) [1951] τομ. 16ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Εν Αθήναις: Μυρτίδης, Μ (τυπογρ.) [1952] τομ. 17ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Εν Αθήναις: Μυρτίδης, Μ (τυπογρ.) [1953] τομ. 18ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Εν Αθήναις: Μυρτίδης, Μ (τυπογρ.) [1954] τομ. 19ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Εν Αθήναις: Μυρτίδης, Μ (τυπογρ.) [1955] τομ. 20ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Εν Αθήναις: Μυρτίδης, Μ (τυπογρ.) [1956] τομ. 21ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Εν Αθήναις: Μυρτίδης, Μ (τυπογρ.) [1958] τομ. 22ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Εν Αθήναις: Μυρτίδης, Μ (τυπογρ.) [1959] τομ. 23ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Εν Αθήναις: Μυρτίδης, Μ (τυπογρ.) [1961] τομ. 24ος
Λείπει ο 25ος τόμος      
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Αθήναι: χ.ό. [1964] τομ. 26ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Αθήναι: χ.ό. [1965] τομ. 27ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Αθήναι: χ.ό. [1966] τομ.28ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Αθήναι: χ.ό. [1968] τομ. 29ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Αθήναι: χ.ό. [1970] τομ. 30ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Αθήναι: χ.ό. [1971-1972] τομ. 31ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Αθήναι: χ.ό. [1972-1973] τομ. 32ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Αθήναι: χ.ό. [1975-1976] τομ. 33ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Αθήναι: χ.ό. [1975-1976] τομ. 33ος/ Διπλό
Λείπει ο 34ος τόμος      
Λείπει ο 35ος τόμος      
Λείπει ο 36ος τόμος      
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Αθήναι: χ.ό. [1980] τομ. 37ος
Λείπει ο 38ος τόμος      
Λείπει ο 39ος τόμος      
Λείπει ο 40ος τόμος      
Λείπει ο 41ος τόμος      
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Αθήναι: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών [1988-1989] τομ. 42ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Αθήναι: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών [1990-1991] τομ.43ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Αθήναι: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών [1992-1993] τομ. 44ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Αθήναι: Αργοναύτες [1994] τομ. 45ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Αθήναι: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών [1995] τομ. 46ος
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Αθήναι: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών [1996-1997] τομ. 47ος
Λείπει ο 48ος τόμος      
Αρχείον Πόντου / Επιτροπή Ποντιακών Μελετών Αθήνα: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών [2002] τομ.49ος
       
Βίων Σμύρνη: Δαμιανός, Ν.(τυποις) [1878] τομ. Ε-ΙΘ
Βίων Σμύρνη: Δαμιανός, Ν.(τυποις) [1979] τομ. ΚΔ
       
Βυζαντινός Δόμος/ Σαββίδης, Αλέξης Αθήνα: Δόμος [1994] τόμος 7
       
Δαυλός / Λάμπρου Δημήτρης Ι. Αθήνα: χ.ό., [1995] έτος 14ο, τευχ. 157
       
Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος/ Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος Εν Αθήναις: Αφοί Περρή (τύποις) [1883] τομ. 1ος
Λείπει ο 2ος τόμος      
Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος/ Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος Εν Αθήναις: Αφοί Περρή (τύποις) [1889] τομ. 3ος
Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος/ Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος Εν Αθήναις: Αφοί Περρή (τύποις) [1892] τομ. 4ος
Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος/ Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος Εν Αθήναις: Αφοί Περρή (τύποις) [1900] τομ. 5ος
Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος/ Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος Εν Αθήναις: Σακελλαρίου (τύποις) [1901] τομ. 6ος
Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος/ Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος Εν Αθήναις: Σακελλαρίου (τύποις) [1910] τομ. 7ος
Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος/ Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος Εν Αθήναις: Ελευθεροθδάκης Μπάρτ [1922] τομ. 8ος
Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος/ Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος Εν Αθήναις: Εστία [1926] τομ. 9ος
Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος/ Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος Εν Αθήναις: Ελευθεροθδάκης [1928] τομ. 10ος/τεύχος Α’
Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος/ Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος Εν Αθήναις: Μυρτίδης, Μ.(τύποις) [1956] τομ. 11ος
Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος/ Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος Εν Αθήναις: Μυρτίδης, Μ.(τύποις) [1957-1958] τομ. 12ος
Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος/ Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος Εν Αθήναις: Μυρτίδης, Μ.(τύποις) [1959] τομ. 13ος
Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος/ Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος Εν Αθήναις: Μυρτίδης, Μ.(τύποις) [1960] τομ. 14ος
Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος/ Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος Εν Αθήναις: Μυρτίδης, Μ.(τύποις) [1961] τομ. 15ος
Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος/ Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος Εν Αθήναις: Μυρτίδης, Μ.(τύποις) [1962] τομ. 16ος
Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος/ Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος Εν Αθήναις: Αφοί Μυρτίδη(τύποις) [1964] τομ. 17ος
Λείπουν οι τόμοι: 18ος, 19ος, 20ος, 21ος, 22ος, 23ος, 24ος, 25ος, 26ος      
       
Σημείωση: Η συγκεκριμένη συλλογή περιλαμβάνει 26 τόμους από το 1883-1983.      
       
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών/ Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών Αθήνα: Κ.Μ.Σ., [1977] τομ. 1ος
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών/ Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών Αθήνα: Κ.Μ.Σ., [1980] τομ. 2ος
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών/ Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών Αθήνα: Κ.Μ.Σ., [1982] τομ. 3ος
Λείπει ο 4ος τόμος      
Λείπει ο 5ος τόμος      
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών/ Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών Αθήνα: Κ.Μ.Σ., [1986-1987] τομ. 6ος
Λείπει ο 7ος τόμος      
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών/ Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών Αθήνα: Κ.Μ.Σ., [1990-1991] τομ. 8ος
Λείπει ο 9ος τόμος      
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών/ Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών Αθήνα: Κ.Μ.Σ., [1993-1994] τομ. 10ος
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών/ Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών Αθήνα: Κ.Μ.Σ., [1995-1996] τομ. 11ος
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών/ Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών Αθήνα: Κ.Μ.Σ., [1997-1998] τομ. 12ος
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών/ Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών Αθήνα: Κ.Μ.Σ., [1997-1998] τομ. 12ος/ διπλο
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών/ Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών Αθήνα: Κ.Μ.Σ., [1999-2000] τομ. 13ος
       
Λείπουν ο 14ος, ο 15ος και ο 16ος τόμος.      
       
       
Εκκλησιαστική Αλήθεια Κωνσταντινούπολη:Πατριαρχικό Τυπογραφείο [1880] τομ.1ος
Εκκλησιαστική Αλήθεια Κωνσταντινούπολη:Πατριαρχικό Τυπογραφείο [1882] τομ. 2ος
       
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1924] έτος Α’
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1925] έτος Β’
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1926] έτος Γ’
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1927] έτος Δ’
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1928] έτος Ε’
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1929] έτος Σ’
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1930] έτος Ζ’
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1931] έτος Η’
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1932] έτος Θ’
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1933] έτος Ι’
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1935] έτος ΙΑ’
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1936] έτος ΙΒ’
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1937] έτος ΙΓ’
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1938] έτος ΙΔ’
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1939] έτος ΙΕ’
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1940] έτος ΙΣ
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1941] έτος ΙΖ
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1948] έτος ΙΗ’
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1949] έτος ΙΘ’
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1950] έτος Κ’
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1951] έτος ΚΑ’
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1952] έτος ΚΒ
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1953] έτος ΚΓ’
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1954] έτος ΚΔ’
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1955] έτος ΚΕ’
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1956] έτος ΚΣ
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1957] έτος ΚΖ
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1958] έτος ΚΗ
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1959] έτος ΚΘ
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1960-61] έτος Λ’
Λείπει ο 31ος τόμος      
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1963] έτος ΛΒ’
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1964] έτος ΛΓ’
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1965] έτος ΛΔ’
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1966-1967] έτος ΛΕ’
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1968] έτος ΛΣ’
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1969-1970] έτος ΛΖ’
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών Αθήναι: Ε.Β.Σ. [1971] έτος ΛΗ’
Ευρετήριον Επετηρίδος Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών/ Κριαράς Μανόλης (επιμ.) Εν Αθήναις: ‘Εστία [1934] τομ. Α-Ι
Λείπουν οι τόμοι: 39ος, 40ος, 41ος, 42ος, 43ος, 44ος, 45ος, 46ος και 47ος.      
Σημείωση: Τόμοι 1-47 , 1924-1989 αντίστοιχα.      
       
       
Επετηρίς Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών / Ίδρυμα Νεοελληνικών Σπουδών Αθήναι: Ίδρυμα Νεοελληνικών Σπουδών [1979-1980] τομ. 1ος
Λείπει ο 2ος , ο 3ος , ο 4οςκαι ο 5ος      
Επετηρίς Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών / Ίδρυμα Νεοελληνικών Σπουδών Αθήναι: Ίδρυμα Νεοελληνικών Σπουδών [1989-1990] τομ. 6ος
       
       
Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας του Ελληννικού Δικαίου / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: Εστία (τύποις) [1949] τεύχος 2
Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας του Ελληννικού Δικαίου / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: Εστία (τύποις) [1950] τεύχος 3
Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας του Ελληννικού Δικαίου / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: Εστία (τύποις) [1951] τεύχος 4
Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας του Ελληννικού Δικαίου / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: Εστία (τύποις) [1954] τεύχος 5
Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας του Ελληννικού Δικαίου / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: Εστία (τύποις) [1955] τεύχος 6
Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας του Ελληννικού Δικαίου / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: Εστία (τύποις) [1957] τεύχος 7
Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας του Ελληννικού Δικαίου / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: Εστία (τύποις) [1958] τεύχος 8
       
Λείπει ο 9ος τόμος, 1962      
       
Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: [Ακαδημία Αθηνών] [1939] πρώτον έτος
Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: [Ακαδημία Αθηνών] [1940] δεύτερον έτος
Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: [Ακαδημία Αθηνών] [1941-1942] τρίτον τέταρτον έτος
Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: [Ακαδημία Αθηνών] [1943-1944] πέμπτον έκτον έτος
Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: [Ακαδημία Αθηνών] [1945-1949] τόμος 5ος
Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: [Ακαδημία Αθηνών] [1950-1951] τόμος 6ος
Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: [Ακαδημία Αθηνών] [1953] τόμος 7ος/ έτος 1952
Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: [Ακαδημία Αθηνών] [1956](1953-’54 τόμος 8ος
Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: [Ακαδημία Αθηνών] [1958](1955-’57) τόμος 9ος 10ος
Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: [Ακαδημία Αθηνών] [1960](1958-’59) τόμος 11ος 12ος
Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: [Ακαδημία Αθηνών] [1962](1960-’61) τόμος 13ος 14ος
Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: [Ακαδημία Αθηνών] [1964](1962-’63) τόμος 15ος 16ος
       
Λείπει ο 17ος τόμος, 1964      
       
Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: Ακαδημία Αθηνών [1939] έτος πρώτον
Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: Ακαδημία Αθηνών [1940] έτος δεύτερον
Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: Ακαδημία Αθηνών [1950] έτος τρίτον
Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: Ακαδημία Αθηνών [1953](1951-’52) έτος τέταρτον
Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: Ακαδημία Αθηνών [1955] έτος πέμπτον
Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: Ακαδημία Αθηνών [1956] τόμος 6ος
Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: Ακαδημία Αθηνών [1957] τόμος 7ος
Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: Ακαδημία Αθηνών [1961](1958-’59) τόμος 8ος 9ος
       
Λείπουν οι τόμοι: 10ος, 11ος, 12ος, 13ος 14ος, 15ος, 16ος, 17ος και 18ος      
       
       
Επιστημονική επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών / Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών [1967-1968] περίοδος Δευτέρα-τόμ ΙΗ’
Επιστημονική επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών / Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών [1969-1970] περίοδος Δευτέρα-τόμ .Κ’
Επιστημονική επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών / Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών [1968-1969] περίοδος Δευτέρα-τόμ .ΙΘ’
Επιστημονική επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών / Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών [1970-1971] περίοδος Δευτέρα-τόμ .ΚΑ’
Επιστημονική επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών / Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών [1979](1977-’78) περίοδος Δευτέρα-τόμ .ΚΣ’
Επιστημονική επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών / Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών [1980](1979) περίοδος Δευτέρα-τόμ .ΚΖ’
Επιστημονική επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών / Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών [1985](1979-’85) περίοδος Δευτέρα-τόμ .ΚΗ’
Επιστημονική επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών / Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών [1992](1986-’91) περίοδος Δευτέρα-τομ.ΚΘ’
Επιστημονική επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών / Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών [1995](1992-’95) περίοδος Δευτέρα-τομ.Λ’
Επιστημονική επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών / Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών [1997](1996-’97) περίοδος Δευτέρα-τομ.Λ’Α
       
Επιστημονική Παρουσία Εστίας Θεολόγων Χάλκης / Εστία Θεολόγων Χάλκης Εν Αθήναις: Εστία Θεολόγων Χάλκης [1987] τόμ. Α’
       
       
Επτά Ημέρες: Η Καθημερινή/ Ο Ελληνισμός της Μαύρης Θάλασσας Αθήνα: Καθημερινή [1996] Πόντος/Ρωσία
       
       
Ερανιστής/ Ελληνογερμανικό Λύκειο Κ.Γιαννίκης Σμύρνη: Αμάλθεια [1910] έτος Α’ αριθ.9 – Νοέμβριος 1910
Ερανιστής/ Ελληνογερμανικό Λύκειο Κ.Γιαννίκης Σμύρνη: Αμάλθεια [1910] έτος Α’ αριθ. 10- Δεκέμβριος 1910
       
       
Θρακικά / Θρακικό Κέντρο εταιρεία Θρακικών Μελετών Αθήναι: Θ. Κ. Ε.Θ.Μ. [1978] τόμος 1ος
Θρακικά / Θρακικό Κέντρο εταιρεία Θρακικών Μελετών Αθήναι: Θ. Κ. Ε.Θ.Μ. [1979] τομος 2ος
Θρακικά / Θρακικό Κέντρο εταιρεία Θρακικών Μελετών Αθήναι: Θ. Κ. Ε.Θ.Μ. [1980-1981] τόμος 3ος
Θρακικά / Θρακικό Κέντρο εταιρεία Θρακικών Μελετών Αθήναι: Θ. Κ. Ε.Θ.Μ. [1991-1992] τόμος 7ος
Θρακικά / Θρακικό Κέντρο εταιρεία Θρακικών Μελετών Αθήναι: Θ. Κ. Ε.Θ.Μ. [1994] τόμος 9ος
Θρακικά / Θρακικό Κέντρο εταιρεία Θρακικών Μελετών Αθήναι: Θ. Κ. Ε.Θ.Μ. [1996-1997] τόμος 11ος
       
       
Θησαυρίσματα περιοδικόν του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών / Ελληνικί Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας Βενετία: Ε.Ι.Β.Μ.Σ.Β. [1967] τόμος 4ος
Θησαυρίσματα περιοδικόν του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών / Ελληνικί Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας Βενετία: Ε.Ι.Β.Μ.Σ.Β. [1968] τόμος 5ος
Θησαυρίσματα περιοδικόν του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών / Ελληνικί Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας Βενετία: Ε.Ι.Β.Μ.Σ.Β. [1969] τόμος 6ος
Θησαυρίσματα περιοδικόν του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών / Ελληνικί Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας Βενετία: Ε.Ι.Β.Μ.Σ.Β. [1970] τόμος 7ος
Λείπει ο 8ος τόμος      
Θησαυρίσματα περιοδικόν του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών / Ελληνικί Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας Βενετία: Ε.Ι.Β.Μ.Σ.Β. [1972] τόμος 9ος
Θησαυρίσματα περιοδικόν του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών / Ελληνικί Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας Βενετία: Ε.Ι.Β.Μ.Σ.Β. [1973] τόμος 10ος
Λείπει ο 11ος τόμος      
Θησαυρίσματα περιοδικόν του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών / Ελληνικί Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας Βενετία: Ε.Ι.Β.Μ.Σ.Β. [1975] τόμος 12ος
       
       
Ιερός Πολύκαρπος/ Ιερά Μητρόπολις Σμύρνης Σμύρνη: Ι.Μ.Σ. [1911] τομ. Α, αρ.1-39
Ιερός Πολύκαρπος/ Ιερά Μητρόπολις Σμύρνης Σμύρνη: Ι.Μ.Σ. [1912] τομ.Α, αρ. 40-51
Ιερός Πολύκαρπος/ Ιερά Μητρόπολις Σμύρνης Σμύρνη: Ι.Μ.Σ. [1912] τομ.Β, αρ.52-91
Ιερός Πολύκαρπος/ Ιερά Μητρόπολις Σμύρνης Σμύρνη: Ι.Μ.Σ. [1913] τομ.Β, αρ.92-104
Ιερός Πολύκαρπος/ Ιερά Μητρόπολις Σμύρνης Σμύρνη: Ι.Μ.Σ. [1913] τομ.Γ
Ιερός Πολύκαρπος/ Ιερά Μητρόπολις Σμύρνης Σμύρνη: Ι.Μ.Σ. [1914] τομ.Γ
Ιερός Πολύκαρπος/ Ιερά Μητρόπολις Σμύρνης Σμύρνη: Ι.Μ.Σ. [1914] τομ.Δ
Ιερός Πολύκαρπος/ Ιερά Μητρόπολις Σμύρνης Σμύρνη: Ι.Μ.Σ. [1919] τομ. Ε
       
       
Ιωνικός Παλμός / Τηνιακός Δημήτρης Αθήνα: Διαμάντης , Ιων   αρ. 1-2, Ιουλ-Αυγ
Ιωνικός Παλμός / Τηνιακός Δημήτρης Αθήνα: Διαμάντης , Ιων   αρ. 3-4 Σεπτ-Οκτωβ
       
       
Η Καθ΄ημάς Ανατολή /Σύλλογος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών Αθήνα: Σ.Μ. [1993] τόμος Α’
Η Καθ΄ημάς Ανατολή /Σύλλογος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών Αθήνα: Σ.Μ. [1998] τόμος Δ’
       
       
Κόσμος [Κόσμος Σμύρνης] Σμύρνη: Νικολαίδης Παντελίδης (τυπογρ.) [1909] τομ.Α, αρ.1-24
Κόσμος [Κόσμος Σμύρνης] Σμύρνη: Νικολαίδης Παντελίδης (τυπογρ.) [1910] τομ.Β, αρ. 25-48
Κόσμος [Κόσμος Σμύρνης] Σμύρνη: Νικολαίδης Παντελίδης (τυπογρ.) [1911] τομ.Γ, αρ.49-72
Κόσμος [Κόσμος Σμύρνης] Σμύρνη: Νικολαίδης Παντελίδης (τυπογρ.) [1912] τομ. Δ’, αρ. 73-96
       
       
       
Λαογραφία Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας / Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία Εν Αθήναις: Ε.Λ.Ε. [1909] τόμος Α’
Λείπει ο 2ος τόμος      
Λαογραφία Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας / Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία Εν Αθήναις: Ε.Λ.Ε. [1911] τόμος Γ’
Λαογραφία Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας / Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία Εν Αθήναις: Ε.Λ.Ε. [1912-1913] τόμος Δ’
Λαογραφία Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας / Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία Εν Αθήναις: Ε.Λ.Ε. [1915] τόμος Ε’
Λαογραφία Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας / Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία Εν Αθήναις: Ε.Λ.Ε. [1917] τόμος Σ’
Λαογραφία Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας / Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία Εν Αθήναις: Ε.Λ.Ε. [1923] τόμος Ζ’
Λαογραφία Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας / Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία Εν Αθήναις: Ε.Λ.Ε. [1921] τόμος Η’
Λαογραφία Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας / Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία Εν Αθήναις: Ε.Λ.Ε. [1985] τόμος ΛΓ(33), 1982-1984
Λαογραφία Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας / Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία Εν Αθήναις: Ε.Λ.Ε. [1988] τόμος ΛΔ'(34), 1985-1986
Λαογραφία Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας / Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία Εν Αθήναις: Ε.Λ.Ε. [1990] τόμος ΛΕ(35), 1987-1989
Λαογραφία Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας / Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία Εν Αθήναις: Ε.Λ.Ε. [1993] τόμος ΛΣΤ(36), 1990-1992
Λαογραφία Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας / Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία Εν Αθήναις: Ε.Λ.Ε. [1995] τόμος ΛΖ(37), 1993-1994
Λαογραφία Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας / Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία Εν Αθήναις: Ε.Λ.Ε. [1998] τόμος ΛΗ'(38), 1995-1997
       
       
Λεξικογραφικόν Δελτίον / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: Ακαδημία Αθηνών [1939] έτος πρώτον
Λεξικογραφικόν Δελτίον / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: Ακαδημία Αθηνών [1940] έτος δεύτερον
Λεξικογραφικόν Δελτίον / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: Ακαδημία Αθηνών [1941] έτος τρίτον
Λεξικογραφικόν Δελτίον / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: Ακαδημία Αθηνών [1948] τόμος 4ος, έτη 1942-1948
Λεξικογραφικόν Δελτίον / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: Ακαδημία Αθηνών [1950] έτος πέμπτον
Λεξικογραφικόν Δελτίον / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: Ακαδημία Αθηνών [1953] έτος έκτον/ 1953
Λεξικογραφικόν Δελτίον / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: Ακαδημία Αθηνών [1955] έτος έβδομον
Λεξικογραφικόν Δελτίον / Ακαδημία Αθηνών Εν Αθήναις: Ακαδημία Αθηνών [1958] τόμος 8ος
Λεξικογραφικόν Δελτίον / Ακαδημία Αθηνών Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών [1995] τομ. 19ος
Λεξικογραφικόν Δελτίον / Ακαδημία Αθηνών Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών [1996] τομ. 20ος
Λεξικογραφικόν Δελτίον / Ακαδημία Αθηνών Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών [1999] τομ. 22ος
Λεξικογραφικόν Δελτίον / Ακαδημία Αθηνών Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών [2001] τομ. 23ος
Λεξικογραφικόν Δελτίον / Ακαδημία Αθηνών Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών [2003] τομ. 24ος
       
       
Ο Μέντωρ Σμύρνη: Δαμιανός (τυποις) [1869] τομ.Α
Λείπει ο β τόμος      
Ο Μέντωρ Σμύρνη: Δαμιανός (τυποις) [1871] τομ.Γ
Ο Μέντωρ Σμύρνη: Δαμιανός (τυποις) [1872] τομ. Δ’
Ο Μέντωρ Σμύρνη: Δαμιανός (τυποις) [1873] τομ. Ε’
       
       
Μικρασιατικά Χρονικά / Ένωση Σμυρναίων Αθήνα: Ενωση Σμυρναίων [1938] τομ.Α
Μικρασιατικά Χρονικά / Ένωση Σμυρναίων Αθήνα: Ενωση Σμυρναίων [1939] τομ.Β
Μικρασιατικά Χρονικά / Ένωση Σμυρναίων Αθήνα: Ενωση Σμυρναίων [1940] τομ Γ
Μικρασιατικά Χρονικά / Ένωση Σμυρναίων Αθήνα: Ενωση Σμυρναίων [1948] τομ.Δ
Μικρασιατικά Χρονικά / Ένωση Σμυρναίων Αθήνα: Ενωση Σμυρναίων [1952] τομ.Ε
Μικρασιατικά Χρονικά / Ένωση Σμυρναίων Αθήνα: Ενωση Σμυρναίων [1957] τομ.Ζ
Μικρασιατικά Χρονικά / Ένωση Σμυρναίων Αθήνα: Ενωση Σμυρναίων [1959] τομ.Η
Μικρασιατικά Χρονικά / Ένωση Σμυρναίων Αθήνα: Ενωση Σμυρναίων [1961] τομ.Ι
Μικρασιατικά Χρονικά / Ένωση Σμυρναίων Αθήνα: Ενωση Σμυρναίων [1963] τομ.ΙΑ
Μικρασιατικά Χρονικά / Ένωση Σμυρναίων Αθήνα: Ενωση Σμυρναίων [1964] τομ.ΙΒ
Μικρασιατικά Χρονικά / Ένωση Σμυρναίων Αθήνα: Ενωση Σμυρναίων [1965] τομ.ΙΓ
Μικρασιατικά Χρονικά / Ένωση Σμυρναίων Αθήνα: Ενωση Σμυρναίων [1967] τομ. ΙΔ
Μικρασιατικά Χρονικά / Ένωση Σμυρναίων Αθήνα: Ενωση Σμυρναίων [1970] τομ.ΙΕ’
Μικρασιατικά Χρονικά / Ένωση Σμυρναίων Αθήνα: Ενωση Σμυρναίων [1972] τομ.ΙΣΤ’
Μικρασιατικά Χρονικά / Ένωση Σμυρναίων Αθήνα: Ενωση Σμυρναίων [1975] τομ. ΙΖ’
Μικρασιατικά Χρονικά / Ένωση Σμυρναίων Αθήνα: Ενωση Σμυρναίων [1980] τομ.18ος
Μικρασιατικά Χρονικά / Ένωση Σμυρναίων Αθήνα: Ενωση Σμυρναίων [1988] τομ.19ος
Μικρασιατικά Χρονικά / Ένωση Σμυρναίων Αθήνα: Ενωση Σμυρναίων [1995] τομ.20ος
Μικρασιατικά Χρονικά / Ένωση Σμυρναίων Αθήνα: Ενωση Σμυρναίων   τομ.21ος
Μικρασιατικά Χρονικά / Ένωση Σμυρναίων Αθήνα: Ενωση Σμυρναίων   τομ.22ος
Μικρασιατικά Χρονικά / Ένωση Σμυρναίων Αθήνα: Ενωση Σμυρναίων   τομ.23ος
       
       
       
Μημοσύνη / Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού Εν Αθήναις:Μυρτίδη (τυποις) [1967] τομ. 1ος
Μημοσύνη / Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού Εν Αθήναις:Μυρτίδη (τυποις) [1968-1969] τομ. 2ος
Μημοσύνη / Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού Εν Αθήναις:Μυρτίδη (τυποις) [1970-1971] τομ. 3ος
       
       
Νέα Εστία/ Χάρης Πέτρος Αθήνα: χ.ό. [1962] τευχ. 836
Νέα Εστία/ Χάρης Πέτρος Αθήνα: χ.ό. [1962] τευχ. 843
Νέα Εστία/ Χάρης Πέτρος Αθήνα: χ.ό. [1962] τευχ.844
Νέα Εστία/ Χάρης Πέτρος Αθήνα: χ.ό. [1962] τευχ. 845
Νέα Εστία/ Χάρης Πέτρος Αθήνα: χ.ό. [1972] τευχ. 1087
Νέα Εστία/ Χάρης Πέτρος Αθήνα: χ.ό. [1972] τευχ. 1091
Νέα Εστία/ Χάρης Πέτρος Αθήνα: χ.ό. [1991] τευχ. 1529
Νέα Εστία/ Χάρης Πέτρος Αθήνα: χ.ό. [1991] τευχ. 1530
Νέα Εστία/ Χάρης Πέτρος Αθήνα: χ.ό. [1991] τευχ. 1531
       
       
       
Νέα Ζωή Σμύρνη: χ.ό. [1913] τομ.Γ’, αρ.1-6
Νέα Ζωή Σμύρνη: χ.ό. [1914] τομ.Δ’,αρ.1-20
Νέα Ζωή Σμύρνη: χ.ό. [1922] τομ.Ε, αρ.11-25
       
       
       
Ντέφι : Περιοδικό για το τραγούδι και όλα τα’άλλα Αθήνα: Νικολακόπουλος [1993] τευχ.18 / Αφιέρωμα Μικρά Ασία
       
       
       
Ξενοφάνης / Σύλλογος των Μικρασιατών Ανατολή Αθήναι: Δεληγιάννης(Τύποις) [1905] τομ.2 , αρ.1-12
Ξενοφάνης / Σύλλογος των Μικρασιατών Ανατολή Αθήναι: Δεληγιάννης(Τύποις) [1906] τομ.3, αρ.1-12
Ξενοφάνης / Σύλλογος των Μικρασιατών Ανατολή Αθήναι: Δεληγιάννης(Τύποις) [1907] τομ.4, αρ. 1-12
Ξενοφάνης / Σύλλογος των Μικρασιατών Ανατολή Αθήναι: Δεληγιάννης(Τύποις) [1908] τομ.5, αρ. 1-12
       
       
Όμηρος Σμύρνη: Ο Τύπος [1877] τομ. 5
       
       
       
Περιοδικόν του αναγνωστηρίου Η Σμύρνη Σμύρνη: Μαρκόπουλος(τυποις) [1871] τομ.1ος
Περιοδικόν του αναγνωστηρίου Η Σμύρνη Σμύρνη: Μαρκόπουλος(τυποις) [1872] τομ.2ος
       
       
Ο φιλόκαλος σμυρναίος Σμύρνη: Διαμιανός(τυποις) [1858] τομ.1, αρ.:1-23