Η Καταστροφή της Σμύρνης με “Τα Μάτια” της Διδώς
(Αποσπάσματα από τα “Ματωμένα Χώματα”)
Μικρασιατική Ηχώ, Ιούλιος – Αύγουστος 2007