Παρουσίαση του βιβλίου της Μαρίας Χρόνη – Βακαλοπούλου

“Ιστόρησις της Θεοτόκου στα Μικρασιατικά Παράλια της Μεσογείου.”

Από τον Στέφανο Τσερπάνη