Το Λιβίσι χθες, σήμερα, αύριο

Ομιλία του κ. Κων/νου Κατσιγιάννη η οποία εδόθη στη Βιβλιοθήκη της Ενώσεως Σμυρναίων στις 22 Οκτωβρίου 2014