Λογοτεχνικοί Περίπατοι στη Σμύρνη

Επιμέλεια Τόνιας Καφετζάκη,

Φιλολόγου-Ιστορικού του Προτύπου-Πειραματικού Γυμνασίου της “Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης” στη Νέα Σμύρνη.