Ο ελληνικός Τύπος της Σμύρνης 1831 – 1922

Του Γεωργίου Αρχοντάκη (Προέδρου της Ενώσεως Σμυρναίων)

Ομιλία που πραγματοποιήθηκε στο Λύκειο των Ελληνίδων της Ξάνθης, στις 30 Αυγούστου 2014, κατά τα εγκαίνια της ΄Εκθεσης «Ο Ελληνικός Τύπος της Σμύρνης. 1831-1922. Ανοίξετε το κατωτέρω αρχείο για να διαβάσετε το κείμενο.