Συλλογή Κειμηλίων του Μικρασιατικού Ελληνισμού της Κύπρου

Toυ Αριστείδη Βικέτου