Το Γενικό Προξενείο Σμύρνης…και η εγκατάλειψη του ιστορικού κτιρίου επί της προκυμαίας

Του Λουκά Π. Χριστοδούλου