Η ΄Ενωση Σμυρναίων διοικείται από 8/μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου με τριετή θητεία.

Το  Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2018 – 2019 έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος:

Γεώργιος Αρχοντάκης, Φιλόλογος- Ιστορικός

Αντιπρόεδρος:

Ελένη Μπίστικα-Κατραμοπούλου, Δημοσιογράφος

Γεν. Γραμματέας:

Ευγενία (Βγένα) Βαρθολομαίου, Ιστορικός

Ταμίας:

Δημήτριος Μαργαρίτης, Συνταξιούχος

Σύμβουλοι:

Αντώνιος Καραγιάννης, Οικονομολόγος Μαρίνα Μαγδαληνού, Καθηγήτρια Σταύρος Μελιδώνης, Δικηγόρος * Έλλη Σολομωνίδου, Ζωγράφος

Ο Σταύρος Μελιδώνης είναι και νομικός σύμβουλος του ΔΣ της Ενώσεως Σμυρναίων.

Αναπληρωματικά Μέλη:

Κωνσταντίνος Εκμεκτζόγλου

Μαρίνα Μαγδαληνού

Εμμανουήλ Μάρκογλου

Θάλεια Κατσιώτη

Η Εξελεγκτική Επιτροπή για την περίοδο 2016 – 2019 είναι η εξής:

Τακτικά μέλη:

Γεωργία Κατσιγιάννη

Ειρήνη Σαμπατακάκη Γεώργιος Βασδέκης [/fusion_text][/fusion_builder_column]

Διοικητική Οργάνωση

Η ΄Ενωση Σμυρναίων διοικείται από 8/μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου με τριετή θητεία.

Το  Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2018 – 2019 έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος:

Γεώργιος Αρχοντάκης, Φιλόλογος- Ιστορικός

Αντιπρόεδρος:

Ελένη Μπίστικα-Κατραμοπούλου, Δημοσιογράφος

Γεν. Γραμματέας:

Ευγενία (Βγένα) Βαρθολομαίου, Ιστορικός

Ταμίας:

Δημήτριος Μαργαρίτης, Συνταξιούχος

Σύμβουλοι:

Αντώνιος Καραγιάννης, Οικονομολόγος Μαρίνα Μαγδαληνού, Καθηγήτρια Σταύρος Μελιδώνης, Δικηγόρος * Έλλη Σολομωνίδου, Ζωγράφος

Ο Σταύρος Μελιδώνης είναι και νομικός σύμβουλος του ΔΣ της Ενώσεως Σμυρναίων.

Αναπληρωματικά Μέλη:

Κωνσταντίνος Εκμεκτζόγλου

Μαρίνα Μαγδαληνού

Εμμανουήλ Μάρκογλου

Θάλεια Κατσιώτη

Η Εξελεγκτική Επιτροπή για την περίοδο 2016 – 2019 είναι η εξής:

Τακτικά μέλη:

Γεωργία Κατσιγιάννη

Ειρήνη Σαμπατακάκη Γεώργιος Βασδέκης

[/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Η ΄Ενωση Σμυρναίων διοικείται από 8/μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου με τριετή θητεία.

Το  Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2018 – 2019 έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος:

Γεώργιος Αρχοντάκης, Φιλόλογος- Ιστορικός

Αντιπρόεδρος:

Ελένη Μπίστικα-Κατραμοπούλου, Δημοσιογράφος

Γεν. Γραμματέας:

Ευγενία (Βγένα) Βαρθολομαίου, Ιστορικός

Ταμίας:

Δημήτριος Μαργαρίτης, Συνταξιούχος

Σύμβουλοι:

Αντώνιος Καραγιάννης, Οικονομολόγος Μαρίνα Μαγδαληνού, Καθηγήτρια Σταύρος Μελιδώνης, Δικηγόρος * Έλλη Σολομωνίδου, Ζωγράφος

Ο Σταύρος Μελιδώνης είναι και νομικός σύμβουλος του ΔΣ της Ενώσεως Σμυρναίων.

Αναπληρωματικά Μέλη:

Κωνσταντίνος Εκμεκτζόγλου

Μαρίνα Μαγδαληνού

Εμμανουήλ Μάρκογλου

Θάλεια Κατσιώτη

Η Εξελεγκτική Επιτροπή για την περίοδο 2016 – 2019 είναι η εξής:

Τακτικά μέλη:

Γεωργία Κατσιγιάννη

Ειρήνη Σαμπατακάκη Γεώργιος Βασδέκης [/fusion_text][/fusion_builder_column]

Διοικητική Οργάνωση

Η ΄Ενωση Σμυρναίων διοικείται από 8/μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου με τριετή θητεία.

Το  Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2018 – 2019 έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος:

Γεώργιος Αρχοντάκης, Φιλόλογος- Ιστορικός

Αντιπρόεδρος:

Ελένη Μπίστικα-Κατραμοπούλου, Δημοσιογράφος

Γεν. Γραμματέας:

Ευγενία (Βγένα) Βαρθολομαίου, Ιστορικός

Ταμίας:

Δημήτριος Μαργαρίτης, Συνταξιούχος

Σύμβουλοι:

Αντώνιος Καραγιάννης, Οικονομολόγος Μαρίνα Μαγδαληνού, Καθηγήτρια Σταύρος Μελιδώνης, Δικηγόρος * Έλλη Σολομωνίδου, Ζωγράφος

Ο Σταύρος Μελιδώνης είναι και νομικός σύμβουλος του ΔΣ της Ενώσεως Σμυρναίων.

Αναπληρωματικά Μέλη:

Κωνσταντίνος Εκμεκτζόγλου

Μαρίνα Μαγδαληνού

Εμμανουήλ Μάρκογλου

Θάλεια Κατσιώτη

Η Εξελεγκτική Επιτροπή για την περίοδο 2016 – 2019 είναι η εξής:

Τακτικά μέλη:

Γεωργία Κατσιγιάννη

Ειρήνη Σαμπατακάκη Γεώργιος Βασδέκης

Διοικητική Οργάνωση

Η ΄Ενωση Σμυρναίων διοικείται από 8/μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου με τριετή θητεία.

Το  Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2018 – 2019 έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος:

Γεώργιος Αρχοντάκης, Φιλόλογος- Ιστορικός

Αντιπρόεδρος:

Ελένη Μπίστικα-Κατραμοπούλου, Δημοσιογράφος

Γεν. Γραμματέας:

Ευγενία (Βγένα) Βαρθολομαίου, Ιστορικός

Ταμίας:

Δημήτριος Μαργαρίτης, Συνταξιούχος

Σύμβουλοι:

Αντώνιος Καραγιάννης, Οικονομολόγος Μαρίνα Μαγδαληνού, Καθηγήτρια Σταύρος Μελιδώνης, Δικηγόρος * Έλλη Σολομωνίδου, Ζωγράφος

Ο Σταύρος Μελιδώνης είναι και νομικός σύμβουλος του ΔΣ της Ενώσεως Σμυρναίων.

Αναπληρωματικά Μέλη:

Κωνσταντίνος Εκμεκτζόγλου

Μαρίνα Μαγδαληνού

Εμμανουήλ Μάρκογλου

Θάλεια Κατσιώτη

Η Εξελεγκτική Επιτροπή για την περίοδο 2016 – 2019 είναι η εξής:

Τακτικά μέλη:

Γεωργία Κατσιγιάννη

Ειρήνη Σαμπατακάκη Γεώργιος Βασδέκης

[/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Διοικητική Οργάνωση

Η ΄Ενωση Σμυρναίων διοικείται από 8/μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου με τριετή θητεία.

Το  Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2018 – 2019 έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος:

Γεώργιος Αρχοντάκης, Φιλόλογος- Ιστορικός

Αντιπρόεδρος:

Ελένη Μπίστικα-Κατραμοπούλου, Δημοσιογράφος

Γεν. Γραμματέας:

Ευγενία (Βγένα) Βαρθολομαίου, Ιστορικός

Ταμίας:

Δημήτριος Μαργαρίτης, Συνταξιούχος

Σύμβουλοι:

Αντώνιος Καραγιάννης, Οικονομολόγος Μαρίνα Μαγδαληνού, Καθηγήτρια Σταύρος Μελιδώνης, Δικηγόρος * Έλλη Σολομωνίδου, Ζωγράφος

Ο Σταύρος Μελιδώνης είναι και νομικός σύμβουλος του ΔΣ της Ενώσεως Σμυρναίων.

Αναπληρωματικά Μέλη:

Κωνσταντίνος Εκμεκτζόγλου

Μαρίνα Μαγδαληνού

Εμμανουήλ Μάρκογλου

Θάλεια Κατσιώτη

Η Εξελεγκτική Επιτροπή για την περίοδο 2016 – 2019 είναι η εξής:

Τακτικά μέλη:

Γεωργία Κατσιγιάννη

Ειρήνη Σαμπατακάκη Γεώργιος Βασδέκης

Διοικητική Οργάνωση

Η ΄Ενωση Σμυρναίων διοικείται από 8/μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου με τριετή θητεία.

Το  Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2018 – 2019 έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος:

Γεώργιος Αρχοντάκης, Φιλόλογος- Ιστορικός

Αντιπρόεδρος:

Ελένη Μπίστικα-Κατραμοπούλου, Δημοσιογράφος

Γεν. Γραμματέας:

Ευγενία (Βγένα) Βαρθολομαίου, Ιστορικός

Ταμίας:

Δημήτριος Μαργαρίτης, Συνταξιούχος

Σύμβουλοι:

Αντώνιος Καραγιάννης, Οικονομολόγος Μαρίνα Μαγδαληνού, Καθηγήτρια Σταύρος Μελιδώνης, Δικηγόρος * Έλλη Σολομωνίδου, Ζωγράφος

Ο Σταύρος Μελιδώνης είναι και νομικός σύμβουλος του ΔΣ της Ενώσεως Σμυρναίων.

Αναπληρωματικά Μέλη:

Κωνσταντίνος Εκμεκτζόγλου

Μαρίνα Μαγδαληνού

Εμμανουήλ Μάρκογλου

Θάλεια Κατσιώτη

Η Εξελεγκτική Επιτροπή για την περίοδο 2016 – 2019 είναι η εξής:

Τακτικά μέλη:

Γεωργία Κατσιγιάννη

Ειρήνη Σαμπατακάκη Γεώργιος Βασδέκης

Διοικητική Οργάνωση

Η ΄Ενωση Σμυρναίων διοικείται από 8/μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου με τριετή θητεία.

Το  Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2018 – 2019 έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος:

Γεώργιος Αρχοντάκης, Φιλόλογος- Ιστορικός

Αντιπρόεδρος:

Ελένη Μπίστικα-Κατραμοπούλου, Δημοσιογράφος

Γεν. Γραμματέας:

Ευγενία (Βγένα) Βαρθολομαίου, Ιστορικός

Ταμίας:

Δημήτριος Μαργαρίτης, Συνταξιούχος

Σύμβουλοι:

Αντώνιος Καραγιάννης, Οικονομολόγος Μαρίνα Μαγδαληνού, Καθηγήτρια Σταύρος Μελιδώνης, Δικηγόρος * Έλλη Σολομωνίδου, Ζωγράφος

Ο Σταύρος Μελιδώνης είναι και νομικός σύμβουλος του ΔΣ της Ενώσεως Σμυρναίων.

Αναπληρωματικά Μέλη:

Κωνσταντίνος Εκμεκτζόγλου

Μαρίνα Μαγδαληνού

Εμμανουήλ Μάρκογλου

Θάλεια Κατσιώτη

Η Εξελεγκτική Επιτροπή για την περίοδο 2016 – 2019 είναι η εξής:

Τακτικά μέλη:

Γεωργία Κατσιγιάννη

Ειρήνη Σαμπατακάκη Γεώργιος Βασδέκης