Αγαπητά μας μέλη,
το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Σμυρναίων, προκειμένου να εξασφαλίσει την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυση των νομικών ζητημάτων, που προκύπτουν κατά περιόδους και που επιβάλλεται να αντιμετωπιστούν άμεσα, αποφάσισε να αναθέσει στον δικηγόρο κύριο Γεώργιο Σφυρή, από τα παλαιότερα μέλη μας, τον ρόλο του έμμισθου νομικού συμβούλου του σωματείου μας.
Ο κύριος Σφυρής αποδέχτηκε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ήδη επιληφθεί ορισμένων υποθέσεων που χρήζουν άμεσης επίλυσης.
Για την καλύτερη ενημέρωσή σας σας κοινοποιούμε το βιογραφικό του, στο οποίο εμφαίνονται οι σπουδές του και οι επαγγελματικές του δραστηριότητες.
το Δ.Σ. της Ενώσεως Σμυρναίων