Αθήνα, 2 Μαρτίου 2024

 

 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ενώσεως Σμυρναίων

 

Τα μέλη της Ενώσεως Σμυρναίων, σύμφωνα με τα άρθρα 20, παρ. γ, και 24 του Καταστατικού της, καλούνται στην ετήσια Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευσή μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 23 Μαρτίου 2024, στις 11:00 το πρωί, στην Αίθουσα εκδηλώσεων-Βιβλιοθήκη μας (στην οδό Καρύτση, αρ. 3, Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.

2. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το διάστημα από τις 3 Απριλίου 2023 έως και τις 30 Μαρτίου 2024.

3. Ολοκλήρωση των δικαστικών εκκρεμοτήτων, που ταλαιπώρησαν το Σωματείο μας από το 2014 μέχρι σήμερα.

4. Ενημέρωση για την ακίνητη περιουσία της Ενώσεως Σμυρναίων.

5. Ενημέρωση για την επικείμενη εκδρομή της Ενώσεως στη Σμύρνη και στην Προύσα.

6. Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της Ενώσεως:
(α) Έγκριση του οικονομικού απολογισμού του έτους 2023 και του προϋπολογισμού του έτους 2024.
(β) Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

7. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τις 3 Απριλίου 2023 μέχρι και τις 30 Μαρτίου 2024.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο, 30 Μαρτίου 2024, την ίδια ώρα, στις 11:00 το πρωί, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα της
ημερήσιας διάταξης και θα βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.
Επειδή το Σωματείο μας έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα με τη συμπλήρωση των εκατό (100) ετών από τη Μικρασιατική Καταστροφή, και
επειδή έχει επεκτείνει τη συνεργασία του με σημαντικούς πνευματικούς φορείς της χώρας μας, παρακαλούνται τα μέλη μας να πλαισιώσουν, όσο μπορούν περισσότερο, το Διοικητικό
Συμβούλιο, προκειμένου να υλοποιηθούν με μεγαλύτερη επιτυχία οι στόχοι μας, που δεν είναι άλλοι από την προβολή των αξιών και των επιτευγμάτων του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Το γεγονός ότι, ύστερα από δέκα (10) σχεδόν χρόνια, το Σωματείο μας απαλλάχτηκε πλέον οριστικά από τα προβλήματα του παρελθόντος δίνει νέα ώθηση στις προσπάθειές μας και ανοίγει νέους ορίζοντες για την ανάδειξή του μεταξύ των μελών της επιστημονικής Κοινότητας, που ασχολείται συστηματικά με τον Μικρασιατικό Πολιτισμό. Γι’ αυτό παρακαλούνται τα μέλη μας να συμμετάσχουν στη Γενική μας Συνέλευση, επειδή η παρουσία τους κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική.

 

Ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου
Γιώργος Αρχοντάκης