Προηγούμενο Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο της περιόδου 2014 – 2016 Πρόεδρος: Γεώργιος Αρχοντάκης, Φιλόλογος- Ιστορικός Αντιπρόεδρος: Ελένη Μπίστικα-Κατραμοπούλου, Δημοσιογράφος Γεν. Γραμματέας: Νίκος Βικέτος, Εκπαιδευτικός Ταμίας: Σταύρος Μελιδώνης, Δικηγόρος* Σύμβουλοι: Μαρία Βαϊάννη, Φιλόλογος Μαίρη Γκικάκη,αρχαιολόγος Αικατερίνη Μπαρμπάτση, Δρ. Φυσικός, Φυσική της Ιονόσφαιρας ΕΑΑ Έλλη Σολομωνίδη, Σκηνογράφος, καλλιτέχνης Ευάγγελος Τσίρκας, Αντιστράτηγος ε.α. – Επίτιμος Διοικητής Γ΄ Σ.Σ. * Ο Σταύρος Μελιδώνης είναι και νομικός σύμβουλος του ΔΣ της Ενώσεως Σμυρναίων. Αναπληρωματικά Μέλη: Φαίδων Παπαθεοδώρου, Πολιτικός Μηχανικός, Πολεοδόμος Τζιμόπουλος Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός Η Εξελεγκτική Επιτροπή για την περίοδο 2013 – 2016 Τακτικά μέλη: Ιωάννα Αραμπατζή-Τζανουδάκη Δημήτριος Μαργαρίτης Ανδρέας Μπαλτάς Αναπληρωματικά μέλη: Χριστοδούλου Λουκάς Ερμής Πανσεληνάς Προσωπικό Γραφείων με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ.: Κορίνα Σπηλιώτη