Αγαπητά μέλη της Ενώσεως Σμυρναίων.

Επειδή η Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας δεν πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 23 Μαρτίου 2024, λόγω ελλείψεως απαρτίας, όπως συμβαίνει πάντοτε, θα διεξαχθεί οπωσδήποτε το Σάββατο, 30 Μαρτίου 2024, στις 11:00, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη και πάλι πρόσκλησή μας (δείτε εδώ).

Σας παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Σμυρναίων